Sobre el curs

La web 2.0 ha obert noves possibilitats i oportunitats a les biblioteques públiques, que veuen en la web una plataforma per a compartir, crear, reaprofitar continguts i interactuar amb els usuaris.
En els darrers anys, la popularització de la web 2.0 ha provocat l’aparició i desenvolupament d’eines col·laboratives de caràcter gratuït de gran interès per a les biblioteques. Aquests nous serveis però, requereixen de l’aprenentatge de nous models de gestió de la informació, terminologia i tecnologia que els bibliotecaris han de conèixer per a poder situar-se estratègicament en aquesta nova societat.
Aquest curs vol aproximar els professionals de la Xarxa als nous serveis 2.0 i fomentar l’aplicació directa d’aquest tipus d’eines en el foment de la lectura.

Objectius:
 • Entendre què és la web 2.0 i la seva filosofia 
 • Conèixer les principals eines de la web 2.0, així com eines complementaries que facilitin la seva gestió Aprendre a aplicar aquestes eines en el foment de la lectura 
 • Conèixer bones pràctiques d’aquestes eines a les biblioteques públiques 
 • Disposar d’eines i tècniques per avaluar la nostra presència a la xarxa

Continguts:
 • Web 2.0 concepte i nous rols 
 • Serveis i aplicacions que ofereix la web 2.0 a les biblioteques públiques 
 • Multimèdia (imatge, vídeo i so) 
 • Bloc de foment a la lectura
 • Sindicació de continguts 
 • Eines per compartir documents 
 • Marcadors socials 
 • Xarxes socials 
 • Eines de monitorització i d’avaluació web

Metodologia: 

La metodologia de les sessions de cada mòdul serà activa i participativa.
Per la bona dinàmica de les sessions seran necessaris dos docents.

Cada contingut del curs s’estructura de la següent manera:

 • Presentació teòrica 
 • Aplicació pràctica 
 • Resolució de dubtes generals i debat conjunt 

Des de l’inici del curs l’alumne pensarà en un tema sobre el que vol treballar el curs, ja sigui un àmbit temàtic o especialització de la biblioteca que estigui relacionat amb el foment de la lectura. Aquest tema serà l’utilitzat per fer les pràctiques i aconseguiran, a final de curs, un producte o recurs molt útil tant a nivell personal com professional.

Programació:

Sessió 1ª 

Mòduls:

- Web 2.0 concepte i nous rols
- Serveis i aplicacions que ofereix la web 2.0 a les biblioteques públiques
- Multimèdia (imatge)

Objectius:

- Entendre què és la web 2.0 i la seva filosofia i conèixer el paper de cadascú dels agents participants.
- Conèixer les principals eines de la web 2.0
- Conèixer les aplicacions 2.0 per editar i compartir imatges

Activitats:

- Recerca de blocs, webs d’interès del tema triat de foment de la lectura.
- Editar imatges (PhotoScape).
- Crear un àlbum fotogràfic (picassa/flickr/pinterest) i compartir-ho.

Sessió 2ª

Mòduls:

- Multimèdia Vídeo
- Multimèdia So

Objectius:

- Conèixer les aplicacions 2.0 per compartir imatge, video i so.
- Conèixer bones pràctiques per compartir imatges, video i so aplicats a biblioteques.

Activitats:

- Crear un vídeo, penjar-lo al canal youtube.
- Buscar un podcats d’interès de foment de la lectura i integrar-lo.

Sessió 3ª 

Mòduls:

- Bloc de foment a la lectura
- Sindicació de continguts

Objectius:

- Conèixer els conceptes bàsics dels blocs.
- Conèixer les diferents eines per construir blocs.
- Conèixer bones pràctiques aplicades al foment de la lectura.
- Conèixer les nocions bàsiques per publicar.
- Entendre el concepte de RSS i les eines per sindicar continguts

Activitats:

- Crear un bloc.
- Sindicar diferents webs.

Sessió 4ª 

Mòduls:

- Eines per compartir documents.
- marcadors socials
- Xarxes socials

Objectius:

- Conèixer les eines 2.0 per compartir i publicar.
- Conèixer bones pràctiques de publicacions d’interès del foment de la lectura.
- Conèixer les aplicacions 2.0 per marcadors socials.
- Conèixer bones pràctiques de marcadors socials.
- Conèixer els conceptes bàsics de les xarxes socials i avantatges que ens poden aportar.
- Conèixer els diferents tipus de xarxes socials.

Activitats:

- Crear documents col·laborativament, publicar i compartir-los.
- Crear i gestionar un perfil a les diferents xarxes socials i com participar d’elles aplican-t’ho al foment de la lectura(facebook, twitter, linkedin...)

Sessió 5ª 

Mòduls:

- Xarxes socials
- Eines de monitorització
- Reputació digital
- Eines d’avaluació

Objectius:

- Conèixer bones pràctiques en relació al foment de la lectura.
- Conèixer les principals eines d’avaluació.
- Conèixer els d’indicadors més habituals.

Activitats:

- Sindicar contiguts entre diferents xarxes socials
- Com afegir multimèdies a les xarxes socials


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada