Sindicació de continguts

Com ja sabem, la web 2.0 canvia molt, incorpora informació nova molt sovint, i té un elevat grau d'interactivitat. La informació s'actualitza de manera més ràpida, i ens és pràcticament impossible fer un seguiment òptim de tots els llocs web.

Segur que tots nosaltres coneixem moltes pàgines web que consultem tots els dies i que s'actualitzen molt sovint. El temps és oro i no ens sobra. Tots anem amb molta feina i no tenim molt de temps per visitar sovint totes les pàgines. 

El procediment que seguim és escriure la url al nostre navegador i mirar si la pàgina ha incorporat nova informació. Això ho repetim tantes vegades com pàgines ens interessin i la veritat que és un rollo!!!

Un ajut és, tenir guardada una llista de favorits al nostre navegador, per tal d'estalviar-nos teclejar la URL però pot passar que aquesta llista de favorits sigui llarguíssima i això supondrà un gran esforç i una pèrdua de temps.

I si en comptes de ser nosaltres els que visitem sovint les web per comprovar si hi ha informació nova fossin les webs les que ens avissesin de que hi ha informació nova?

Llavors no caldrà visitar cada web d'una en una per saber si hi ha informació nova d'aquestes webs perquè amb una aplicació específica ens avissaria de les noves actualitzacions.

Molt millor, oi? 

Doncs això és la sindicació de continguts.

Seria molt útil per nosaltres i els nostres usuaris, no creieu?

La sindicació de continguts representa un estalvi de temps impressionant i ens dóna l'oportunitat d'estar molt ben informats.

5 cèntims sobre la sindicació de continguts:
Terminologia que cal saber:


RSS. (Really Simple Syndicationés un arxiu en format XML que recull els continguts d'un lloc web i fa possible accedir a aquests continguts sense necessitat d'un navegador web. A aquest arxiu també se li diu Feed.

CANALS RSS. Les webs que tenen una gran quantitat d'articles permeten subscriure's a tots o a una part dels continguts, dividits per temàtiques.

AGREGADOR O LECTOR RSS. És un software que permet subscriure's a canals de notícies en formats RSS. Existeixen dos tipus de lectors RSS:
  • Client software. Són aplicacions que s'instal.len en un sistema operatiu com qualsevol altre programa. Existeixen moltes de gratuïtes: FeedDemonFeedReader,Akregator, a més de quasi tots els navegadors i clients de correu electrònic moderns.
  • Basats en web. Són aplicacions que resideixen a servidors remots i que podem accedir a ells mitjançant una pàgina web. Això esdevé una avantatja respecte al les aplicacions anteriors, ja que no cal que les tinguem instal.lades al nostre ordinador, només ens cal una connexió a Internet. Destaquen Google ReaderBloglines o Netvibes.

Prova-ho tu mateix:

  • En aquesta pràctica heu de sindicar 5 blocs i webs d'una temàtica del vostre interès  amb les eines de Netvibes i Feedreader (aprofiteu el tema de foment de la lectura que esteu treballant en el curs).

Com fer-ho:
Alguns exemples de biblioteques:


Més informació:


Dobrecky, Leticia P. (2007). Hacia la library 2.0:blogs, rss ywikis. El profesional de la información, v. 16, n. 2, pp. 138-142. [Consultat: 29 d’octubre de 2012].

Rosa ADL, Senso JA. XML como medio de normalización y desarrollo documental. Rev Esp Doc Cient 1999;22(4):488-504.

Rodríguez Gairín JM, Franganillo J, Abadal E, Estivill A, Gascón J. Sindicación de contenidos en un portal de revistas: Temaria. El profesional de la Información. 2006;15(3):214-21. [Consultat: 29 d’octubre de 2012].

Franganillo J Catalán MA. Bitácoras y sindicación de contenidos. BID. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació. 2005;(15). [Consultat: 29 d’octubre de 2012].

Finkelstein E. Syndicating Web Sites with RSS Feeds For Dummies. Indianapolis: Wiley Publishing. 2005.

Ayers D, Watt A. Beginnings RSS and Atom Programming. Indiana: Wiley Publishing; 2005.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada